İade ve Geri Ödeme Politikası

İADE VE GERİ ÖDEME POLİTİKASI

Sitemizden sipariş etmiş olduğumuz malı teslim aldığınız tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkının istisnaları kapsamına girmiyor ise bu Sözleşme’den cayma hakkına sahipsiniz.
Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, cayma süresi içinde Mal’ı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Mal’ın kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa cayma hakkınızı kaybedebilirsiniz.

Cayma hakkı bulunan hallerde cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde tarafımıza info@teoshome.com mail adresine veya satıcı adresi olan Teos Home Kuyumcukent AVM No:166 Bahçelievler/İSTANBUL adrese mümkün olduğunca detaylı bildirimde bulunması olması yeterlidir.
Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Mal’ın azami on (10) gün içerisinde, SATICI’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur.
Anlaşmalı kargo firması cayma bildirimi ulaştığında müşteriye bildirilecektir. Bildirilen kargo firmasıyla iade ettiği takdirde sizden herhangi bir masraf alınmaz. Başka bir kargo firması ile göndermesi halinde gönderi ücreti size ait olacaktır. İade işleminde Mal’ın kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir; tarafınıza teslim edilen fatura aslının iadesi zorunludur. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen gereklerin yerine getirilmesinden sonra cayma bildiriminin ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Mal bedeli ve varsa teslim masrafları satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

TÜKETİCİ’nin Mal(lar)’a ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları/sorumlulukları ile SATICI’nın TÜKETİCİ’den olan, ödül puanlarına, hediye çeklerine ve bedelsiz imkanlara ilişkin bulunanları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil/mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

Kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:
Özel istekleriniz veya onun kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, TÜKETİCİ siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel mallar dahil)